Virginia Thoren, Artful Fashion Photographer, Dies at 97, via @nytimes https://t.co/FxAO7x7sDC

Virginia Thoren, Artful Fashion Photographer, Dies at 97, via @nytimes https://t.co/FxAO7x7sDC